Om Tandblekarna.se

Tandblekarna.se är en sida som innehåller artiklar och information om tandblekning. Passar utmärkt för att guida dig inför beslutet att bleka tänderna då du kan läsa om fördelar och nackdelar med att bleka tänderna hos en tandläkare jämfört med att göra en tandblekning själv i hemmet.

>> Säker och billig tandblekning

Tandläkare


>>    Dentaworks på Tandblekning, endast 395 kr, Köp direkt online här

>>    Simplesmile Tandblekning, 395 kr

Tandläkare. Tandläkare kallas de personer som har avlagt tandläkarexamen vilket betyder att de genomgått en utbildning på tandläkarhögskola eller universitet. Idag finns denna utbildning på fyra platser i Sverige där ibland Göteborg och Umeå. Utbildningen är fem år och för att få arbete med patienter krävs legitimation som utfärdas av socialstyrelsen efter färdigställd utbildning.

Idag finn cirka elva tusen yrkesverksamma tandläkare i Sverige och av dessa är cirka ett tusen ett hundra specialiserade inom ett av åtta specialiseringar som finns inom odontologin. Dessa åtta specialiseringar är tandreglering (ortodonti), oral kirurgi, oralprotetik, paradontologi, endodonti, pedodonti, ordontologisk röntgendiagnostik samt klinik bettfysologi. Den allmänna odontologin med kariologi är ingen specialisering utan är något som alla tandläkare utbildas inom. För att få bli specialist inom något av de åtta områdena krävs cirka tre år extra utbildning samt två års praktik av allmän tandvård. En tandläkare är inte enbart kunnig om sjukdomar och skador på tänderna utan är också kunnig om hela munhålan och de angränsande vävnaderna samt leder och käkben.

Genom arkeologiska fynd vet man i dag att människan sedan lång tid tillbaka har genomfört tandvård på varandra och så långt tillbaka som 7000-5000 år före Kristus. Man har bland annat funnit kranier med tänder som bär spår av borrhål. Sumererna beskriver bland annat tandvärk i skrivna texter som är cirka sju tusen år gamla.

Idag finns det framförallt tre olika former av tandvård, dessa är profylax, kurerande och palliativ. Med profylaxisk tandvård menas förebyggande vård som ska förebygga att problem uppstår i tänder och munhåla. Detta kan bland annat vara fluorsköljningar och allmänna tandundersökningar.  Med Kurerande tandvård menas den tandvård som sker när problem redan uppstått, detta kan bland annat vara lagning av tänder. Den tredje och sista formen av tandvård är palliativ tandvård och med detta menas tandvård som sker när tänderna inte längre går att rädda som exempelvis utdragning och insättning av proteser.

Den vanligaste formen av tandvård i dag är de kontinuerliga kontroller och lagningar av tänder som större delen av alla varit med om. Idag kan du som konsument själv välja vilken tandläkare du vill gå till både när du är i behov av snabb vård eller ska på en kontinuerlig undersökning. Idag är cirka hälften av alla tandläkare i Sverige anställda hos folktandvården medan den andra halvan är anställda hos eller driver privatkliniker. Folktandvården som i dag finns kom att skapas på tidiga nittonhundratalet genom ett Riksstadsbeslut och var från början tänkt till barn inom skolan men var också öppen för vuxna. Idag erbjuder folktandvården alla former av tandvård och har många specialiserade kliniker och utbildad personal för alla former av tandvård som behövs. Vill du inte genomföra din tandvård hos folktandvården kan du välja att gå till en privat tandläkare eller tandläkarklinik. Dagens privata tandläkare och kliniker erbjuder numer alla former av vård. Vill du genomföra en vanlig undersökning, laga en tand, eller önskar tandprotes kan en privattandläkare hjälpa dig. Idag finns det också privattandläkare och vissa tandläkare inom folktandvården som erbjuder olika former av estetisk eller kosmetisk tandvård. Med kosmetisk tandvård menas tandvård som hjälper dig att få vackrare tänder, det kan rör sig om förändring av tänderna färg, form och placering i munnen.

Idag kan du själv undersöka vart du i din hemstad kan få den bästa tandvården för dig och det kan du bland annat göra genom en enkel sökning på nätet. Du kan bland annat genom dessa sökningar finna den tandläkare som erbjuder dig just den behandling du är intresserad av. Har du tandläkarskräck och önskar bli sövd under behandlingen finns bland annat dessa alternativ hos de flesta av dagens tandläkare. Lika så kan du idag välja att laga dina tänder utan att använda en mekanisk borr. Idag erbjuder flertalet tandläkare en alternativ form av borrning som genomföra med vatten och som är helt smärtfri och som inte genererar vibrationer och höga ljud som en vanlig borr gör.