Om Tandblekarna.se

Tandblekarna.se är en sida som innehåller artiklar och information om tandblekning. Passar utmärkt för att guida dig inför beslutet att bleka tänderna då du kan läsa om fördelar och nackdelar med att bleka tänderna hos en tandläkare jämfört med att göra en tandblekning själv i hemmet.

>> Säker och billig tandblekning

Tandläkare i Göteborg


>>    Dentaworks på Tandblekning, endast 395 kr, Köp direkt online här

>>    Simplesmile Tandblekning, 395 kr

Tandläkare i Göteborg. Är du bosatt i Göteborg eller närområdet och är i behov av en tandläkare har du många olika tandläkare att välja mellan. En snabb sökning på internet visar att det finns 579 stycken registrerade tandläkare i Göteborgsområdet varvid de utgörs av både privata tandläkare och folktandvården. Vilken tandläkare just du ska uppsöka beror helt på vilka behov du och dina tänder är i behov av.

En tandläkare är en person som tagit examen vid en tandläkarhögskola eller universitet, i Sverige finns tandläkarutbildningen på flera ställen och där ibland i Göteborg. För att få arbeta som tandläkare i Sverige krävs det bland annat att tandläkaren är legitimerad av socialstyrelsen vilket garanterar att de är utbildade för att klara av att hantera problem som rör tänder, munhåla, mjukvävnad, ben, leder samt muskulatur som är involverade i användandet av tänder och käkar.

Idag finns det flera yrkeskategorier som är utbildade att arbeta med tandvård och dessa är tandläkare, tandspecialister, tandhygienister och tandsköterskor och alla dessa finns oftast hos de flesta tandläkarpraktiker och kliniker. För att få möjlighet att jobba som tandspecialist måste tandläkaren vidareutbilda sig i ca tre år samt ha arbetat med allmän tandvård i minst två år. I dag finns de sammanlagt åtta olika områden som en tandläkare kan specialisera sig inom. Dessa är tandreglering (ortodonti) som är olika sätt att påverka placeringen av tändernas i käken. Oralkirurgi, oral protestisk (bryggor, tandproteser o.s.v.), paradontologi (tandlossningssjukdoms behandling), endodonti, pedodononti, odontologisk röntgendiagnostik och till sist klinisk bettfysiologi. Idag finns det fler ställen än folktandvården som erbjuder dessa olika former av specialtandvård och utbudet ökar hela tiden. Idag finns det privatkliniker som erbjuder de flesta av dessa olika delar av tandvården samt fler former av kosmetisk och estetisk tandvård. Estetisk och kosmetisk tandvård är tandvård som riktar sig till att förändra form, placering och färg på tänderna och vilket inte måste göras på samma sätt som andra former av tandvård.

Förr var tandvården ofta riktad mot att förebygga och behandla problem som kan uppstå i en munhålla. Idag finns det framförallt tre olika former av tandvård och dessa är profylaxisk tandvård, kurerande tandvård och palliativ tandvård. Alla dessa former av tandvård kan du få hos de flesta tandläkare i Göteborg. Den profylaxiska tandvården är den delen av vardaglig tandvård som framförallt handlar om att förebygga att problem uppstår, med detta arbetar bland annat tandhygienister. Den kurerande tandvården är precis som det låter tandvård som man använder sig av när problem redan uppstått och då måste åtgärdas. Här ingår bland annat lagade av hål och så vidare. Den tredje och sista formen av tandvård är den palliativa som är tandvård som används när tänderna inte går att rädda, som exempelvis proteser och liknande.

Den vanligaste formen av tandvård som nästan alla människor tänker på när de blir förfrågade om tandvård är lagandet av hål. Hål eller kariesangrepp som det också kallas uppstår när syror i munhålan ger frätskador i tandens emalj. Syran uppstår i bakteriebeläggningarna när beläggningen kommer i kontakt med nedbrytbara kolhydrater, vilket sker när du äter. Men som sagt är tandvård och en tandläkares kunskaper mycket större än bara karies och hål och utbudet av behandlingar som tandläkare erbjuder ökar hela tiden. Exempelvis är det nu mera mycket vanligt att både privata tandläkare och folktandvården har börjat erbjuda sina kunder estetisk tandvård i olika former. Den vanligaste formen av estetisk tandvård idag är blekning av tänder. Idag kan du ofta välja två olika sätt att bleka dina tänder i samarbetet med en tandläkare eller annan utbildad personal, vid den ena behandlingen genomför du hela blekningen hos din tandläkare under ett och samma tillfälle. Denna forma av tandbleknig är oftast dyrare än den andra. Den andra formen av tandblekning genomför du i praktiken behandlingen själv i ditt hem, men detta efter att du fått hjälp att forma tandskenorna du behöver för att genomföra behandlingen. Den största skillnaden på de två behandlingarna är att blekningen du genomför hos tandläkaren är att behandlingen då tar en timma totalt, genomför du den andra behandlingen behöver du bleka tänderna vid flera tillfällen och varje behandlingstillfälle tar cirka en timme och totalt cirka trettio timmar. Vilken metod du väljer är helt upp till dig.