Om Tandblekarna.se

Tandblekarna.se är en sida som innehåller artiklar och information om tandblekning. Passar utmärkt för att guida dig inför beslutet att bleka tänderna då du kan läsa om fördelar och nackdelar med att bleka tänderna hos en tandläkare jämfört med att göra en tandblekning själv i hemmet.

>> Säker och billig tandblekning

Blekning av tand


>>    Dentaworks på Tandblekning, endast 395 kr, Köp direkt online här

>>    Simplesmile Tandblekning, 395 kr

Blekning av tand. Att bleka sina tänder har idag blivit en enkel procedur som du kan välja att göra hemma eller hos de flesta tandläkare och skönhetskliniker. Något som tidigare endast kunde erbjudas till dig med hög inkomst kan idag fås till mycket biligare priser och finns tillgängligt för de flesta.

Har du någon forma av missfärgningar på tänderna kan du idag få ett bländande leende genom att antingen beställa ett blekningskitt från ett av de många företag som idag säljer dessa produkter genom bland annat internet, eller så kan du uppsöka den närmaste tandläkaren eller tandläkarkliniken och fråga om de genomför tandblekningar. Många tandläkare erbjuder idag kometisk tandvård och du kan då välja att med stöd av tandläkaren eller annan utbildad personal köpa och utföra blekningen själv hemma, vilket kan vara ett billigare alternativ, eller att genomföra blekningen direkt hos tandläkaren. Den största skillnaden mellan att själv beställa och genomföra blekningen hemma och genomföra en hemma blekningen med stöd och hjälp av din tandläkare är att du genom att köpa produkten hos din tandläkare får råd och tips om vilken produkt som skulle passa dig bäst, samt att du får hjälp att forma de medföljande tandskenorna så att de passar din mun på bästa sätt. Genom att genomföra tandblekningen i samarbete med en tandläkare kan du också få tandstens skrapning och en allmän undersökning av din tandhälsa som en del av blekningen av tanden. Detta eftersom att du får bättre resultat av blekingen om du inte har tandsten, samt att du kan undvika vissa biverkningar som kan uppstå av blekningen eftersom att du då har möjlighet att laga hål som kan finnas i tänderna innan du genomför behandlingen.

Att genomföra hela behandlingen hos en tandläkare eller skönhetsklinik kan ibland vara det bästa alternativet, men det kostar också mycket mer än om du beställer produkten och genomför blekningen själv. Fördelen med att genomföra hela blekningen hos en tandläkare eller annan certifierad person är att du får en behandling som går mycket fortare än om du skulle genomföra den själv. Att behandlingen går mycket fortare hos tandläkaren beror på att utbildad personal får använda mycket starkare blekningsmedel än du som privatperson får, samt att blekningsprocessen påskyndas genom att tänderna belyses med UV-ljus. Tandläkaren kan också använda sig av andra former av blekning av tanden som exempelvis laser och här finns också de nyaste och mest effektiva behandlingarna på marknaden. En blekning av tand som du genomför på egenhand kan, beroende på vad du har för missfärgning, ta upp till trettio timmar varvid varje behandlingstillfälle tar cirka en timma. Genomför du en hemma blekning med stöd av tandläkare kan du som konsument räkna med en liknande behandlingstid. Genomför du istället behandlingen hos din tandläkare är behandlingstiden mellan en och två timmar och du behöver endast genomföra blekningen vid ett tillfälle, om du inte har svårt missfärgade tänder som skulle behöva två blekningar för bästa resultat.

Att vissa människor får missfärgade tänder beror till stor del på deras levnadsvanor. Många av de drycker och den mat vi äter kan orsaka missfärgningar på tanden. Exempelvis kan kaffe, te och cola påverka tändernas emalj och missfärgningar kan uppstå. Cigaretter och snus är andra produkter som starkt påverkar din munhälsa och även kan ge svåra missfärgningar. Andra påverkande faktorer som kan ge missfärgningar är trauma och allmänt dålig munhygien. För att få ett bra resultat för dig med missfärgade tänder när du genomför en blekning av en tand är att du får dina tänder blekta med blekningsmedel som innehåller peroxid, detta eftersom att peroxiden tränger in i tanden och bleker de missfärgningar som trängt in i emaljen.

Det kan hända att en blekning av tänderna kan ge vissa biverkningar. Den vanligast förekommande biverkningen vid en tandblekning är övergående ilningar i tänderna. Har du känsliga tänder kan en blekning resultera i att du upplever svåra ilningar under behandlingen och en tid efter. Andra förekommande biverkningar är irritation och ibland inflammation av tandkött. Detta kan uppstå om blekningsgelén kommer i kontakt med tandköttet under behandlingen. En annan forma av biverkningar som kan uppstå efter en blekning är att du får en inflammation i en tand. Detta beror på att du hade ett hål i tanden när du genomförde blekningen och blekningsmedlet kom in i hålet och skapade inflammationen. Detta kan undvikas genom att du genomför en vanlig tandundersökning hos din tandläkare innan du genomför blekningen och då får möjlighet att laga de hål du kan ha i tänderna innan du genomför behandlingen. Du kan också få ett bättre resultat på hela blekningen om du tagit bort tandsten innan behandlingen.

Är du osäker på vilken form av blekning du behöver får att få vita tänder och hur du på bästa sätt ska gå till väga bör du kontakta en tandläkare för råd eftersom att du då kan få den hjälp du behöver.